לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
ביטול חובת יבוא רכב דרך נמל אילתמכתב של משה ויצמן המאשר פקיעת תוקף הצו המחייב יבוא רכב דרך נמל אילתמסמך04-08-2016
הסבת רכבי נכים דיון יוני 2016הסבת רכבי נכים דיון יוני 2016 לרכבים מסוג M1 N1 N2מסמך13-06-2016
היערכות לרישום דגמי רכב -ינואר 2017עדכון קבוצות מחיר לשנת 2017מסמך06-12-2016
הסבת רכבי נכים דיון ראשוני מאי 2016הסבת רכבי נכים דיון ראשוני מאי 2016 לרכבים מסוג M1 N1 N2מסמך15-05-2016
מתן אחריות לרכב חדשמכתב הבהרה מהן דרישות בחוק בנושא מתן אחריות לרכב חדשמסמך15-11-2011
פיילוט מערכת ממוחשבת לבקשות לרישיונות יבואהדרכה לפיילוט לבקשות רישיונות יבואמסמך07-10-2014
תוקף רישיונות ואישורי יבוא לשנת 2016הארכת תוקף רישיונות יבוא 2016 שהונפקו לפי צו יבוא ומתן שירותים (טרום חוק רישוי) עד 18.4.17מסמך05-12-2016
תהליך הפקת בקשה לרישיון יבוא במערכת מסלו"לתהליך הפקת בקשה לרישיון יבוא במערכת מסלו"למסמך07-10-2014