לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
אישור מנהל אגף הרכב לתהליך הוספת מושב מלווה באוטובוסאישור של מנהל אגף הרכב לתהליך הוספת מושב מלווה באוטובוס ציבורי להסעות מיוחדות עד להפצת תקנת תעבורה חדשהמסמך19-03-2017
אישור סיכום בנושא מונית נגישה אגף הרכב ומשרד המשפטיםעיקרי תוספת דרישות מונית נגישהמסמך29-01-2017
הנחיות לתכנון חניהמתקשר לקריטריונים לגובה מוניות והנגשהמסמך10-11-2016
הוראת נוהל הגבהת רכביםהוראת נוהל החל מ-1.3.17 הגבהה עד 50 מ"ממסמך01-03-2017
הוראת נוהל T-02-2015הגבהת רכביםהוראת נוהל הגבהת רכביםמסמך18-02-2016
הוראת נוהל יצור ואישור ערכות להגבהת רכביםיצור ואישור ערכות להגבהת רכבים החל מ-1.3.17מסמך01-03-2017
הוראת נוהל 028/2016 רישוי מפעלים להתקנת מרכבים (בוני מרכבים) על גבי רכבי משא N2 N3 ןביצוע רישום ראשונינוהל המתמקד בדרישות החובה לרישוי מפעלים להתקנת מרכבים על גבי רכבי משאמסמך08-03-2017
יישום נהלים להגבהת רכביםיישום נהלים להגבהת רכביםמסמך23-02-2017
מונית להסעות מיוחדותקשור לקריטריונים לגובה מונית להסעות מיוחדות והנגשהמסמך10-11-2016
מצגת כנס בוני מרכבים 22.11.16מצגת של משרד התחבורה בנושא בוני מרכבים כנס בית דגון 22.11.16מסמך24-11-2016
מסמך פעולה קטגוריות רכבים M1 N1 M2 N2מסמך פעולה בנושא מעבר מקטגוריה N לקטגוריה M. יש בנוסף עדכון מ-19.12 נא להתייחס לשניהם יחדמסמך19-09-2016
סיכום כנס בוני מרכבים 22.11.16סיכום כנס בוני מרכבים 22.11.16מסמך24-11-2016
ערכת חילוץ באוטובוסיםמסמך הבהרה על חובת המצאות ערכת חילוץ באוטובוסים ומה כוללת.מסמך14-11-2016
עדכון למסמך פעולה מקטגוריה N ל Mעדכון למסמך פעולה מקטגוריה N ל M שיצא בספטמבר 2016מסמך19-12-2016
קביעת כושר גרירה של רכב גוררקביעת כושר גרירה של רכב גורר מסוג M1 N1 N2 עבור גרורים מסוג O1 ו-O2מסמך24-03-2016
שינוי סיווג לאוטובוסיםשינוי סיווג לאוטובוסים עד 19 נוסעיםמסמך09-03-2016
שינוי רמות אוטובוסים-מכתב נלווהשינוי רמות אוטובוסים-מכתב נלווה של מקסים טבלמסמך03-04-2016
שינוי רמות אוטובוסים- הרמות הקבועותשינוי רמות אוטובוסים- הרמות הקבועות מתקשר למכתב הנלווה של מקסים טבל דף רלוונטי לעניין מדיניות הרישום מתוך מסמך דרישות חובה לאוטובוסים יוני 2003 - 04299416מסמך03-04-2016
שינוי רוחק סרנים ברכב משא עם מערכת בקרת יציבותשינוי רוחק סרנים ברכב משא עם מערכת בקרת יציבות, הנחיה של מהנדס מקסים טבלמסמך25-07-2016
שינוי קריטריונים למונית לנסיעות מיוחדות ומוניות נגישותסקירה לגבי שינוי קריטריונים להנגשת מוניותמסמך10-11-2016
שינוי קריטריונים למונית לנסיעות מיוחדות ומוניות נגישות- עדכון מיום 12.2.17שינוי קריטריונים למונית לנסיעות מיוחדות ומוניות נגישות- עדכון מיום 12.2.17מסמך12-02-2017
תהליך אישור מושב מלווה באוטובוס ציבורי להסעות מיוחדותממסך של מהנדס רביד פאר המפרט את אופן התהליךמסמך19-03-2017