לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
דוח רישוי 2011 לפי דגםדוח רישוי 2011 מפורט לפי סדר ABC לפי דגמיםמסמך01-01-2012
דוח רישוי 2011 לפי נפח מנועדוח רישוי מפורט לפי נפח מנוע 2011מסמך01-01-2012
דוח רישוי מסכם לפי מותגים 2011טבלה מרכזת של מותגים 2011מסמך03-01-2012
דוח רישוי סיכום לפי יבואן 2011טבלה מסכמת סך הכל לפי יבואן 2011מסמך01-01-2012
דוח רישוי מסכם 2011 לפי ארצות מוצאטבלה מסכמת 2011 לפי ארצותמסמך03-01-2012
דוח רישוי 2011 לפי ארץ ייצור וגודל רכבדוח רישוי 2011 מפורט לפי ארץ ייצור וגודל רכבמסמך01-01-2012