לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
דוח רישוי מסכם לפי יבואן 2013טבלה של נתוני רישוי שנתיים 2013 לפי יבואןמסמך01-01-2014
דוח רישוי מסכם 2013 דצמבר בלבדדוח רישוי מסכם 2013 דצמבר בלבדמסמך01-01-2014
דוח רישוי מסכם לפי מותגים 2013טבלה מסכמת נתוני רישוי שנתי 2013 לפי מותגמסמך01-01-2014
דוח רישוי 2013 מסכם לפי ארץ ייצורטבלה מסכמת נתוני רישוי 2013 לפי ארצות ייצורמסמך01-01-2014
דוח רישוי מסכם 2013 לפי דגמים לפי ABCדוח רישוי מסכם 2013 לפי דגמים לפי ABCמסמך01-01-2014
דוח רישוי מסכם 2013 לפי דגם ונפח מנועדוח רישוי מסכם 2013 לפי דגם ונפח מנועמסמך01-01-2014
דוח רישוי מסכם 2013 לפי דגם, ארץ ייצור וגודל רכבדוח רישוי מסכם 2013 לפי דגם, ארץ ייצור וגודל רכבמסמך01-01-2014