לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
דוח מסכם 2012 משאיות לפי מותגדוח מסכם 2012 משאיות לפי מותגמסמך06-01-2013
דוח רישוי מסכם 2012 אוטובוסים לפי מותגדוח רישוי מסכם 2012 אוטובוסים לפי מותגמסמך06-01-2013
דוח רישוי מסכם 2012 משאיות ואוטובוסים לפי אפליקצית מרכב כולל מס' מקומותדוח רישוי מסכם 2012 משאיות ואוטובוסים לפי אפליקצית מרכב כולל מס' מקומותמסמך06-01-2013
דוח רישוי מסכם 2012 משאיות ואוטובוסים לפי חודש כולל משקל, הנעה ומס' מקומותדוח רישוי מסכם 2012 משאיות ואוטובוסים לפי חודש כולל משקל, הנעה ומס' מקומותמסמך06-01-2013