לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
דוח מסכם 2016 לפי דגםדוח מסכם 2016 לפי דגםמסמך03-01-2017
דוח מסכם 2016 לפי ארץ ייצורדוח מסכם שנתי 2016 בחלוקה לארצות מוצאמסמך03-01-2017
דוח מסכם 2016 רישוי מוניות בלבדדוח מסכם 2016 רישוי מוניות בלבדמסמך03-01-2017
דוח רישוי 2016 מפורט לפי נפח מנועדוח רישוי 2016 מפורט לפי נפח מנועמסמך03-01-2017
דוח רישוי שנתי לפי יבואן וחודשיםדוח רישוי שנתי לפי יבואן וחודשיםמסמך03-01-2017
דוח רישוי מסירות מסכם לפי מותג 2016טבלה מסכמת רישוי שנתי 2016 לפי שם מותגמסמך03-01-2017
דוח מסכם 2016 לפי קטגוריות וארץ ייצורדוח מסכם 2016 לפי קטגוריותמסמך03-01-2017
דוח רישוי 2016 לפי נפח מנוע דצמבר בלבדדוח רישוי 2016 לפי נפח מנוע דצמבר בלבדמסמך03-01-2017