לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
חוזר להפעלת מוסך-דגשיםחוזר לכלל המוסכים עם דגשים להפעלה מבחינת משרד התחבורה לאור כניסה לתוקף של חוק רישוי מקצועות ושירותים בענף הרכבמסמך03-01-2017