לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
דוח מסכם לפי חודשיםדוח מסכם לפי חודשיםמסמך05-01-2017
דוח משאיות מסכם לפי משקלדוח משאיות מסכם לפי משקלמסמך05-01-2017
דוח מסכם אוטובוסים לפי משקלדוח מסכם אוטובוסים לפי משקלמסמך05-01-2017
דוח מסכם לפי אפליקציות מורכבותדוח מסכם לפי סוגי מרכבמסמך05-01-2017