לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
עדכון תקנה 330ב' ו 273עדכון תקנה 330 ב' ו 273 -החרגת רכבי עבודה ממערכת בקרת יציבותמסמך27-12-2011
פרסום ברשומות מספר 7694תיקון תקנות תעבורה בנושאים שונים כגון משקלות, רוחב ארגז, חיבורי חשמל , פנסיםמסמך28-07-2016
פרסום ברשומות תקנות 7766תקנות התעבורה עדכון קבוצות מחיר 2017מסמך19-01-2017
קובץ 7887עדכוני תקנות שונות כולל טסט חצי שנתי לרכב מסחרי מעל 10,000 ק"גמסמך28-11-2018
קובץ 7986תקנות תעבורה בנושא מסנן חלקיקיםמסמך15-04-2018
תקנות משק החשמלתקנות משק החשמלמסמך06-12-2012
תקנות איך אני נוהגפרסום ברשומות דרישות ממדבקת איך אני נוהג ברכב חברהמסמך21-08-2012
תקנות נהיגה ספורטיביתתקנות נהיגה ספורטיביתמסמך30-07-2012
תקנות הגנת הצרכן ביטול עסקהתקנות הגנת הצרכן ביטול עסקהמסמך14-09-2010
תקנות בקרת יציבות פרסום ברשומותתקנות המפרטות חובת התקנת מערכת בקרת יציבות לפי סוג רכבמסמך01-01-2012
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (אזעקות)תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (אזעקות)מסמך27-02-2011
תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותהנחה מאגרת רישיון להפעלת מונית נגישהמסמך10-11-2016
תיקון תקנות תעבורה הארכת תקופת רישוי בחודש במצב חירוםהארכת תקופת רישוי בחודש במצב חירוםמסמך30-12-2012