לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
דרישות חוק רישוי רכב מהיצרנים- כנס חוק רישוי 18.9.16דרישות חוק רישוי רכב מהיצרנים- כנס חוק רישוי 18.9.16מסמך18-09-2016
חוק אויר נקיחוק אויר נקי המגדיר גורמי זיהום אויר במדינת ישראל והגבלות שתחומים שונים העוסקים בזיהום אויר. לעניינינו חובת פרסום דרגת זיהום אויר בפרסום רכב חדש. לחוק תוקנו תקנות המפרטות איך יוצג הנושא בפרסומות עצמן.מסמך31-07-2008
חוק טיפול באריזותחוק להסדרת טיפול/מיחזור אריזותמסמך31-01-2011
חוק מיחזור צמיגיםחוק המסדיר חוסת מיחזור צמיגיםמסמך14-07-2008
חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו 2016חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב התשע"ו 2016-פרסום ברשומותמסמך18-07-2016
מצגת היבואן ומשרד התחבורה-כנס חוק רישוי רכב 18.9.16היבואן ומשרד התחבורה- מצגת המפרטת את הדרישות בהן יבואן הרכב נדרש לעמוד במסגרת חוק רישוי מקצועות ושירותים בענף הרכבמסמך18-09-2016
מצגת דרישות החוק מהיבואנים הבט שירות ומוצרי תעבורהמצגת דרישות החוק מהיבואנים הבט שירות ומוצרי תעבורה- כנס חוק רישוי 18.9.16מסמך18-09-2016
תרגום לאנגלית של חוק רישוי רכבתרגום לאנגלית של חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב- תרגום על ידי חברת תרגום על ידי האיגוד.מסמך01-08-2016