לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
הוראת נוהל מס' 150מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידיםמסמך02-01-2017
הוראת נוהל 129 צמיגיםהוראת נוהל 129 בדיקת צמיגים בעת מבחן רישוי (טסט)מסמך27-10-2014
הוראת נוהל 2/2014 עדכוןרישום בעלות על מונית ופרטי רישיונות ההפעלהמסמך04-05-2016
הוראת נוהל 70 מידות צמיגהוראת נוהל 70 מידות צמיגמסמך28-11-2005
הוראת נוהל מערכות בטיחותהוראת נוהל מערכות בטיחות. פירוט ניקוד לפי מערכות בטיחותמסמך01-02-2016
הוראת נוהל פתיחת מוסך מומחההוראת נוהל פתיחת מוסך מומחהמסמך20-01-2013
הוראת נוהל 70 שינוי מידות צמיגעדכון מס' 2 להוראת נוהל 70 שינוי מידות צמיגמסמך12-11-2009
הוראת נוהל 142 מערכות בטיחות ברכב כבדהוראת נוהל 142 מערכות בטיחות ברכב כבדמסמך03-02-2016
הוראת נוהל 2/15 הטיפול במוגבלי ניידותטיפול במוגבלי ניידות/נכיםמסמך10-06-2015
הוראת נוהל מערכות בטיחות בכלי רכב M1 N1הוראת נוהל מערכות בטיחות בכלי רכב M1 N1 תקפה החל מ-1.1.18מסמך05-09-2017
הוראת נוהל 151 מתן הטבה באגרת רישוי רכבהוראת נוהל 151 מתן הטבה באגרת רישוי רכב לרכב שנרשם בין 1.1.2000-1.5.2017 אשר יותקנו בו מערכות בטיחות ברכב החל מיום כניסת הנוהל לתוקףמסמך20-08-2017
הוראת נוהל 2/2008 רישום שנת עלייה על הכבישרישום שנת עלייה על הכביש, ביטול שנת מודלמסמך25-03-2008
הוראת נוהל 2-2013 - רישיון לתו-סחר-שלט במבחןהוראת נוהל 2-2013 - רישיון לתו-סחר-שלט במבחןמסמך12-05-2013
הוראת נוהל 142 התקנת מערכות בטיחות ברכב כבדהוראה המפרטת את הגדרות החוק לגבי המערכות המחוייבות וסוגי רכבים כבדים. תחולה החל מ-1.11.16מסמך06-10-2016
הוראת נוהל 83-טיפול בתקלה סדרתית קריאה חוזרתהוראת נוהל 83-טיפול בתקלה סדרתית קריאה חוזרת ריקול recallמסמך01-10-2011
הוראת נוהל 03/13 מערכות בטיחות בכלי רכב עדכון מס' 5עדכון נוהל מערכות בטיחות מזכות במס החל מה-1.1.19מסמך20-11-2018
הוראת נוהל 138 תדירות רישוי שנתי לרכב פרטי ורכב השכרההוראת נוהל 138 תדירות רישוי שנתי לרכב פרטי ורכב השכרה (טסט אחת ל-3 שנים) עדכון מיום 20.6.19מסמך20-06-2016
הוראת נוהל לביצוע הוראת רישום לרכב מסוג N1 ורכב מסוג M1הוראת נוהל לביצוע הוראת רישום לרכב מסוג N1 ורכב מסוג M1מסמך07-01-2016
הוראת נוהל מס' 152 הסרת מגבלה לרכב לאחר ביצוע קריאה חוזרתמתן אחריות וסמכות ליבואני הרכב להסרת הגבלה של קריאה חוזרתמסמך09-01-2018
הוראת נוהל קביעת כושר גרירה ברכב מסוג N1 N2 M1 עדכון מרץ 2016 - 08383815הוראת נוהל קביעת כושר גרירה ברכב מסוג N1 N2 M1 עדכון מרץ 2016 - 08383815מסמך24-03-2016
הוראת נוהל 2/2012 מתן כתב הסמכה ליבואן רכב לצורך רישום לראשונה של רכבהאצלת סמכויותמסמך21-10-2012
הוראת נוהל מספר 31 - נוהל סימון מוצרי תעבורה מיבוא ומיצור מקומי התקן שם יצרן וארץ יצור - 10208615הוראת נוהל מספר 31 - נוהל סימון מוצרי תעבורה מיבוא ומיצור מקומי התקן שם יצרן וארץ יצור - 10208615מסמך03-06-2015
חוברת נהלים לרישוי רכבלקט נהלים לרישוי רכב שנערך על ידי אגף הרישוי כולל: הנחיות ליבואן בנושא עבודה עם רכבית, יפוי כוח לביצוע פעולות ברכב ונהיגה, גורמי מימון, הנפקת רישיון זמני, בקשת יבואנים לשינוי מהותי בפרטי רכב/רישיון רכב, רישום מספר הוראת רישום ומספר שרנים ברישיון הרכב, זכות לתג נכה ואגרת רישוי מופחתת, רישום ובטיול שיעבודים, רכב מונע גפ"מ, רישום שנת עלייה על הכביש, רישום רכב ביבוא אישי, קוד מהירות ועומס צמיגים, רישומסמך16-12-2010
טופס רישום שייך להוראת נוהל רישום הוראת רישויטופס רישום שייך להוראת נוהל רישום הוראת רישוםמסמך07-01-2016
מערכות כיבוי אש באוטובוסיםחובת התקנת מערכות כיבוי אש אוטומטיות באוטובוס שאינו עירוני לפי עדכון תקנה 370מסמך10-05-2016
מתן כתב הסמכה ליבואן רכב לצורך רישום לראשונה של רכבמתן כתב הסמכה ליבואן רכב לצורך רישום לראשונה של רכבמסמך02-10-2012
נוהל 6-איך אני נוהגדיווח ומעקב אחר נהיגה ברכב חברהמסמך15-05-2012
נוהל קביעת קוד דגםנוהל קביעת קוד דגםמסמך14-02-2013
נוהל מערכות בטיחותנוהל של משרד התחבורה המפרט את סוגי מערכות הבטיחות והזיכוי בגינן במחיר הרכבמסמך01-02-2015
נוהל קריאה חוזרת RECALLנוהל מפרט פעולות היבואן בעת הודעה על קריאה חוזרתמסמך01-10-2011
נוהל רישום לאוטובוסיםנוהל חדש החל ממרץ 2019 לרישום אוטובוסים חדשיםמסמך10-03-2019
נוהל מס' 146 טיפול ברכב חשמליהוראות לאופן טיפול ברכב חשמלי, הסמכות בעלי תפקידים במוסכים וכד'מסמך17-07-2017
נוהל גילוי נתוני זיהום אויירנוהל המתאר חובת גילוי זיהום אויר בפרסומות רכב חדש החל מ1.1.18מסמך27-12-2018
נוהל נזק משמעותי ברכב חדש טרום מסירהנוהל נזק משמעותי ברכב חדש טרום מסירהמסמך25-11-2007
נוהל העברת בעלות באופן מקוון לציי רכבנוהל העברת בעלות באופן מקוון לציי רכבמסמך02-11-2016
נוהל הפקדה/ושחרור מהפקדה של רישיון רכבנוהל לחברות עם ציי רכב שחותומות מול משרד התחבורה על חוזה - אפשרות להפקיד או לשחרר רישיון רכב באופן מקווןמסמך03-02-2019
נספח א' הצהרת יבואן - לגבי הוראת נוהל מערכות בטיחות N1 M1נספח א' הצהרת יבואן - לגבי הוראת נוהל מערכות בטיחות N1 M1מסמך01-02-2016
נוהל 27/03 בדיקה טכנית לרכב ברישוי ראשוני במתחם/מוסך היבואן לכלי רכב ואופנועים המיובאים".עדכון נוהל קיים מ-2012 בנושא רישום ראשוני לכלי רכב (משאיות)מסמך01-08-2018
סקלת צבעים פרסום נתוני בטיחות בפרסומות לרכב חדשסקלת צבעים וקודי צבע לשימוש בגילוי נתוני בטיחות בפרסומת לרכב חדשמסמך26-12-2016
עדכון /תוספת להוראת נוהל 83עדכון /תוספת להוראת נוהל 83מסמך16-07-2015
עדכון לנוהל מערכות בטיחות 2.16עדכון והבהרה לנוהל מערכות בטיחות שתקף מ2.16. העדכון מ-12.16מסמך26-12-2016
עדכון להוראת נוהל מערכות בטיחותעדכון להוראת נוהל מערכות בטיחותמסמך01-02-2016
עדכון להוראת נוהל כושר גרירה לרכב במשקל כולל עד 2200 ק ג - 02155616עדכון כושר גרירה לרכב במשקל כולל עד 2200 ק ג - 02155616מסמך21-03-2016
פורמט קבצים קריאה חוזרת RECALLפורמט קבצים בעת RECALL קריאה חוזרת לדווח היבואן למשרד התחבורהמסמך01-10-2011
רישוי מפעלים להתקנת מרכבים (בוני מרכבים) ע"ג רכבי משאהוראת נוהל 028/2016 רישוי מפעלים להתקנת מרכבים (בוני מרכבים) ע"ג רכבי משאמסמך27-06-2016
שינוי תהליך רישום ורישוי ראשוני לרכב משא הבנוי בשלבים - פיילוט מורחב - עדכון מס' 1מסמך המפרט את שינוי תהליך רישום ראשוני לרכב משא מולטיסטיג'- מסתמת על נוהל 27/03 מ-2012 שעודכן ב-1.1.18מסמך07-08-2018