לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
זיהום אוירתיקייה---
מיחזורתיקייה---
מכתב הבהרה ליבואנים בנושא שיטת WLTPמכתב הבהרה ליבואנים בנושא שיטת WLTP בנוגע לנוהל חישוב מס ירוק וגילוי נתוני זהום אויר בפרסומתמסמך28-06-2018
מכתב הבהרה ליבואנים בנושא עבודה בתקופת מעבר בין השיטה הישנה לשיטת WLTPמכתב הבהרה ליבואנים בנושא עבודה בתקופת מעבר בין השיטה הישנה לשיטת WLTPמסמך31-10-2018
נוהל גילוי נתוני זיהום אויר בפרסומת עדכון 5נוהל גילוי נתוני זיהום אויר בפרסומת עדכון 5- לפי שיטת חישוב WLTPמסמך01-01-2018
עדכון לנוהל גילוי נתוני זיהום אויר לרכב בפרסומותעדכון לנוהל גילוי נתוני זיהום אויר לרכב בפרסומות שיכנס לתוקף 1.1.17. שינוי חישוב דרגת זיהום האוויר.מסמך01-01-2017