לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
החלטת ממשלה-אימוץ תקינה ארופאיתהחלטת ממשלה-אימוץ תקינה ארופאיתמסמך16-03-2000
חוק טיפול באריזותחוק להסדרת מיחזור אריזותמסמך31-01-2011
מדבקות אחריותפרסום ברשומות של תקנת מדבקות אחריותמסמך30-05-2012
פרסו ברשומות 1808תיקון טעויות בפרטי מכס ואופן חישוב מס לגביהםמסמך26-01-2017
פרסום ברשומות 7617פרסום ברשומות תקנות מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים ומערכת התרעה לסטייה מנתיבמסמך11-02-2016
פרסום ברשומות 7694תיקון מס' 6 לתקנות התעבורה: לוחיות יזוהי ירוקות, נגררי 3 סרנים מרכזיים, התקני חיבור סובב, מידות רכב.מסמך28-07-2016
פרסום ברשומות 1793צו תעריף המכס והפטורים ממס קנייה על טובין. זיכוי בגין אביזרי בטיחותמסמך03-08-2016
פרסום ברשומות 7202עדכוני סכומי עיצום כספי לפי חוק אויר נקי, לפי חוק מיחזור צמיגים ולפי חוק טיפול באריזותמסמך10-02-2016
פרסום ברשומות 7715תיקון תקנת תעבורה 284 בנושא רישיון סחרמסמך22-09-2016
פרסום ברשומות תקנות 7783תיקוני תעבורה שונים כולל הרכבת מערכת התראה להשארת ילדים ברכבי הסעהמסמך28-02-2017
פרסום ברשומות 7719 תקנות נלוות לחוק רישוי שירותי מקצועות ושירותים בענף הרכבתקנות לעניין חוק רישוי רכב בנושאי יבוא רכב ותיווך יבוא אישי ויבוא רכב ושיווקו וסחר ברכבמסמך13-10-2016
קובץ 1858שעורי מכס, מס קניה ותשלומי חובה- עדכון מס יוקרה לכל הרכבים מעל 300,000 ש"ח כולל היברידיות ופלאג איןמסמך10-06-2018
קובץ 2725תיקונים שונים בנושא חוק רישוי רכב בעיקר הגדרות רכב במדינת חוץ, יבואו זעירמסמך21-06-2018
קובץ 7824הפחתת סכומי עיצום כספי -חוק רישוי מקצועות ושירותים בענף הרכבמסמך12-06-2017
קובץ 7836תיקוני תקנות של חוק רישוי רכב , לרבות 150 ק"ממסמך12-07-2017
קובץ 7865מטן הטבה באגרת רישוי החל מ 19.9.17מסמך19-09-2017
קובץ 7955תיקונים שונים של תקנות התעבורה לרבות תיקון תקנה 476 - מושב מדריך ברכב הסעיםמסמך20-02-2018
קובץ 7957עדכון תקנות בנושא אגרות לבקשות ליבוא רכב, שיווקו , תיווך ביבוא אישימסמך26-02-2018
קובץ 7971הודעה לגבי צו פיקוח מצרכים ושירותים- יצור רכב והרכבתומסמך26-03-2018
קובץ 8011עדכון תקנות תעבורה בנושא רכב ניסוי ומצלמות במקום מראות צדמסמך03-06-2018
קובץ 8037פרסום תקנות של חוק רישוי לרכב בנושא חלפיםמסמך10-07-2018
קובץ 8049ביטול צו פיקוח על מצרכים ושירותיםמסמך29-07-2018
קובץ 8057תיקון תקנות תעבורה בנושא רכב תדלוק גמיש - שילוב של בנזין ומתאנולמסמך09-08-2018
קובץ 7855 סרוב לתת שירותפרסום ברשומות קובץ 7855 סרוב לתת שירות במסגרת חוק רישוי מקצועות ושירותים בענף הרכבמסמך27-08-2017
קובץ 7987 משקלות רכב מסחריתקיון תקנה 314 משקל רכב בקשר למספר סרנים וגרור או נתמך מחוברמסמך16-04-2018
תקנות 7623תיקון תקנות לרבות מועדי מבחני רישוי לסוגי רכב שוניםמסמך01-03-2016
תיקון תקנות תעבורה בנושא אגרותתיקון תקנות תעבורה בנושא אגרות תקף מ-1.4.17מסמך22-02-2017
תקנות 7799 אחסון כלי רכב במסופי מטעניםעדכון תקנות אחסון בנמלים כולל מחסן מסוף מטעניםמסמך06-04-2017
תקנות פרסום נתוני זיהום אויר בפרסומותתקנות פרסום נתוני זיהום אויר בפרסומותמסמך30-07-2009