לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
דרישות חובה 2016תיקייה---
דרישות חובה 2017תיקייה---
חלפיםתיקייה---
יבוא רכבתיקייה---
שירות ומוסכיםתיקייה---
תקינהתיקייה---
בדיקה טכנית לרכב חדש במוסך היבואן או בהפעלת היבואןמה התנאים והדרישות לביצוע רישוי לרכב חדש בשיטת PDIמסמך05-04-2012
הוספת מספר נוסעים בעמידה בנסיעות בינעירוניותהנחיה להתאמת אוטובוסים בינעירוניים להעלאת 20 נוסעים בעמידהמסמך07-09-2016
חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב מסוג M1 ו-N1עדכון תקף מ1.1.18מסמך25-12-2017
מערכות בטיחות לרכב M1 N1 עדכון מס' 3תקף מיום 1.1.18מסמך05-09-2017
מכתבו של אבנר הקצאת מספרי רישוי לרכבכוונת משרד התחבורה לעבור ל-8 ספרותמסמך04-01-2015
מדיניות משרקד התחבורה להרכבה/תיקון צמיגים ברכבהבהרה בנושא תקנה 322הרכבת/תיקון צמיגים ברכבמסמך12-11-2017
מערכת בקרת יציבות – שינוי מועדי יישום לכלי רכב מסוגים N2 ו- N3 על פי התקינה האירופאיתמכתב הקובע מועדי יישום לחובת בקרת יציבות לפי סוג רכבמסמך02-07-2011
עדכון דרישות למוניותעדכון דרישות לרישום מוניות להסעות מיוחדות במשקל עד 3500 ק"גמסמך16-04-2018
פטור מתקנות תעבורה 364 ה' - מגביל מהירות ברכבי משא מעל 7.5 טוןניתן להגביל מהירות ל-90 קמ"ש ולא 85 קמ"ש ברכבי משא מעל 7.5 טוןמסמך14-05-2018
שינוי ארגוני אגף הרכבפירוט שינוי ארגוני ותפקידים באגף הרכבמסמך01-05-2016
שינוי בתעודות ופנקסיםשינוי בתעודות ופנקסים בעקבות חוק רישוי רכבמסמך17-01-2017
תקנות בקרת יציבות פרסום ברשומותתקנות הקובעות חובת בקרת יציבות לפי סוגי רכבמסמך01-01-2012