לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
הבהרות בנושא חוק מיחזור צמיגיםהבהרות מאת הממונה על הצמיגים במשרד להגנת הסביבה בעניין מיחזור צמיגיםמסמך03-11-2011
חוק טיפול באריזותחוק להסדרת מיחזור אריזותמסמך31-01-2011
חוק מיחזור צמיגיםחוק המסדיר חובת מיחזור צמיגיםמסמך14-07-2008