לוגו
ספריית מידע
שם הקובץ תמצית סוג הקובץ תאריך
חוק אויר נקיחוק אויר נקי המגדיר גורמי זיהום אויר במדינת ישראל והגבלות שתחומים שונים העוסקים בזיהום אויר. לעניינינו חובת פרסום דרגת זיהום אויר בפרסום רכב חדש. לחוק תוקנו תקנות המפרטות איך יוצג הנושא בפרסומות עצמן.מסמך31-07-2008
חוברת הדרכה ליבואנים תקנות פרסום זהום אויר בפרסומותהנחיות לגבי אופן גילוי נתוני זיהום אויר בפרסומות לכלי רכב חדשיםמסמך01-12-2014
נוהל 018/2014 חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב M1 N1נוהל 018/2014 חישוב דרגת זיהום אויר לכלי רכב M1 N1מסמך01-07-2016
נוהל פרסום נתוני זיהום אויר מפרסומת של המשרד להגנת הסביבהנוהל פרסום נתוני זיהום אויר מפרסומת של המשרד להגנת הסביבה נלווה לתקנות בנושא ולחוק אויר נקימסמך01-01-2015
תקנות אויר נקיתקנות פרסום נתוני זיהום אויר בפרסומותמסמך08-08-2012