לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות

שם היבואן: גולדן סוכנויות אוטובוסים לישראל

טלפון: 073-2226190

גולדן סוכנויות אוטובוסים לישראל
הר עצמון 10 ת.ד. 3080 קריית הממשלה רמלה מיקוד 7213002
073-2226190
073-2226134

לרשימת מרכזי השירות של גולדן סוכנויות אוטובוסים

 

לאתר האינטרנט של גולדן סוכנויות אוטובוסים

חזרה לרשימת היבואנים