logo

תוכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים 2021

נייר זה יציע תכנית גריעה חכמה וחדשנית המאפשרת לראשונה להתמודד עם סוגיית כלי הרכב המיושנים על הכביש, אשר מבוססת על העקרונות הבאים: 1. תימרוץ גריעת כלי רכב בטווח גילאים אפקטיבי )14-9 ,)אשר תוביל לרענון משמעותי של צי הרכב הישראלי. 2. תכנית המגדילה את הכנסות המדינה, ולא מצריכה תוספת תקציב בצד ההוצאה. 3. תכנית מתמשכת עם קריטריונים ברורים, המאפשרת לבעלי רכבים לקבל החלטה מושכלת לגבי מועד הגריעה הרצוי להם.
חזי שייב, מנכ"ל איגוד יבואני הרכב בשיתוף נדב כספי, הכלכלן הראשי של האיגוד 01-06-2021
pdf icon
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות