logo

הפחתת הגודש בכבישים באמצעות תכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים - סקירה משלימה

הביקוש הגבוה לרכב פרטי במדינת ישראל והפערים המשמעותיים בתשתית התחבורה הציבורית בארץ יוצרים גודש הולך וגובר בכבישים. הגודש בכבישי ישראל הינו בעיה המחמירה משנה לשנה ומהווה מעמסה על האזרחים ועל המשק הישראלי. צפיפות גבוהה של כלי רכב בכבישים פוגעת באיכות החיים של האזרחים, וכן בפריון ובצמיחה הכלכלית של המשק. בסקירה של איגוד יבואני הרכב בנושא גריטת כלי רכב ישנים, מזהמים ולא בטיחותיים, צוין כי אחד הפתרונות המשמעותיים בעינינו לבעיית הגודש בכבישים חייב להיות תחת תוכנית לאומית רב שנתית לגריעת כלי רכב מהכבישים, שכן העתיד טומן בחובו אתגרים טכנולוגיים במסגרתם, רכבים ישנים, מזהמים ולא בטיחותיים יהוו מפגע בטיחותי וסביבתי הולך וגובר על הכבישים. כעת הכנו סקירה נוספת (המשלימה לסקירה האמורה), אשר מטרתה לבדוק את השפעת הרכבים הישנים, המזהמים והלא בטיחותיים ומידת תרומתם גם לגודש בכבישים. רכבים בצידי הכבישים לרבות רכבים תקולים ואלה המעורבים בתאונה, יוצרים פקקי תנועה בצירי תנועה מרכזיים במדינה מעבר לעומס על הכבישים. ניתוח נתוני רכבים תקולים במאגר המידע של נתיבי איילון, מעלה כי כלי רכב ישנים נוטים להיתקע פי 2 מכלי רכבים חדישים. כאשר משקללים את הנסועה הממוצעת הנמוכה של כלי רכב ישנים, עולה כי לרכב ישן מעל גיל 9 סיכוי גבוה פי 5.82 להיתקע מליתר כלי הרכב ביחס לק"מ נסועה. תכנית הגריטה תוריד מהכביש כל שנה 60,000 כלי רכב מיושנים, בעלי סיכוי גבוה להיתקע על הכביש ותחליף אותם בכלי רכב חדשים שלהם סיכוי נמוך ביותר להיתקע. ככל שתוכנית זו תיושם, היא תוריד את מספר הרכבים התקולים למינימום, ונוכל למנוע כ-100 פקקים ביום, כלומר לחסוך 4-5 מיליארד ₪ בכל שנה. חסכון זה הינו בנוסף לחיסכון של עשרות מיליארדים נוספים שהתכנית תאפשר ואשר אותם כבר סקרנו בסקירה הקודמת. אנו תקווה כי סקירה משלימה זו בנושא גודש, יחד עם הסקירה בנושא גריעת כלי רכב לא בטיחותיים, ישנים ומזהמים והתחזית שפרסמנו בעבר בנושא שוק הרכב במדינת ישראל 2030 יתנו תמונה רחבה וכולל על מצב הנסועה בכבישי ישראל ויהוו רקע מקצועי מעמיק לקראת פתרונות אפשריים למצב זה.
חזי שייב, מנכ"ל איגוד יבואני הרכב בשיתוף נדב כספי, הכלכלן הראשי של האיגוד 10-01-2023
pdf icon
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות