לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות

אופן מסירת ספר רכב ללקוח

משרד התחבורה אישר לאחרונה שעל פי הניסוח הקיים היום בחקיקה ניתן לספק עותק מקוון של ספר הרכב ותמצית הוראות שימוש.

כלומר, אין חובה למסור ללקוחות עותק קשיח של המסמכים אלא ניתן למסור אותם באופן דיגיטלי.

בתשובתה אף ציינה מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה, כי מתקיים הליך לתיקון תקנה 10 לתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו, תיווך בייבוא אישי ואגרות), תשע"ז-2016 המסדירה תמצית הוראות שימוש, כך שאחרי המילים "בשפות עברית וערבית" יירשם "בעותק מודפס או באמצעי מקוון שיובא לידיעת רוכש הרכב ובלבד שיהיה נגיש לצפיה בכל עת".