logo

אודות

איגוד יבואני הרכב הינו עמותה רשומה, אשר הינו חבר בארגון הגג של יצרני הרכב העולמי - OICA, הוקם בשנת 1983 וחבריו הם יבואנים ישירים של רכב פרטי, רכב מסחרי קל, משאיות ואוטובוסים (יבואן ישיר הינו מי שמורשה על ידי משרד התחבורה לייבא רכב לארץ ישירות מיצרן הרכב).

 

מטרות האיגוד: 
  •  לשמר ולקדם את האינטרסים של חברי האיגוד ולייצגם בפני הרשויות בישראל;
  •  לפעול להרחבת הידע המקצועי של חברי האיגוד ועובדיהם;
  •  לקדם את ענף הרכב בישראל, השירות ותחזוקת הרכבים.
  • בנוסף, איגוד יבואני הרכב בישראל רואה לנגד עיניו גם את טובת הציבור ופועל באופן עקבי לשיפור איכות התחבורה והבטיחות בנהיגה, למען קידום איכות הסביבה בנושא הקטנת זיהום האוויר וכמו כן פועל למען הקהילה במסגרות שונות. 
 
פעילות האיגוד כוללת, בין היתר:
  • איסוף, עיבוד והפקת נתונים סטטיסטיים של רישוי רכבים בישראל ברמה החודשית (נעשה בשיתוף עם אגף מערכות מידע של משרד התחבורה);
  • ייצוג חברי האיגוד וטיפול בנושאים משותפים מול הרשויות השונות בישראל (כגון משרד התחבורה, משרד האוצר אגף המכס ומע"מ, במשרד לאיכות הסביבה ועוד);
  • ייצוג חברי האיגוד בפני ועדות הכנסת השונות, בנושאים הקשורים להצעות חוק או תקנות בתחום הרכב והתחבורה, כמו גם השתתפות בנושאים ציבוריים כלליים, כגון בטיחות בדרכים, גניבות רכב, מיסוי וכו';
  • ייצוג יבואני הרכב מול התקשורת והעיתונות בארץ ובעולם;
  • שיתוף פעולה עם ארגונים מקבילים באירופה, שאיבת מידע על המתרחש בתחום הרכב והתקינה, על מנת לקדם את התחום בישראל;
  • השקעת מאמצים בקידום בטיחות בדרכים ובקידום טכנולוגיות מתקדמות לרכב.
 
חברות בארגונים בינלאומיים OICA ו-CLEPA

החל מיולי 2020, איגוד יבואני הרכב צורף כחבר מן המניין בארגון הגג של יצרני הרכב העולמי OICA

(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers), אשר בסיסו בפריז, נוסד בשנת 1919 והוא משמש כארגון גג ל-37 איגודם המייצגים את מירב המדינות שבהם מתקיים ייצור כלי רכב.

החל מינואר 2021, איגוד יבואני הרכב צורף כחבר מן המניין בארגון CLEPA - איגוד יצרני ה-TIER1, TIER2 האירופאי. ארגון CLEPA, אשר בסיסו בבריסל, נוסד בשנת 1959, ומאגד תחתיו למעלה מ-100 מסהפקים המובילים בעולם לחלקי רכב, מערכות ומודולים ולמעלה מ-20 איגודי סחר וארגונים ארופאיים בתחום הרכב. 

איגוד יבואני הרכב התקבל לאיגודים אלו מתוך ההבנה שבישראל הולכת ותופסת תאוצה תעשיית מערכות טכנולוגיות מתקדמות לכלי רכב מסוגים שונים והארגונים האלה מכירים בחשיבותה ההולכת ומתגברת של ישראל בתחומים אלו. החברות בארגון OICA ובארגון CLEPA מחזקת את ערוצי התקשורת והנגישות למידע מהנעשה בעולם, בכל הקשור לתעשיית הרכב.

 

                

 

 

 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות