logo

מחקרי עומק

הפחתת הגודש בכבישים באמצעות תכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים - סקירה משלימה

הפחתת הגודש בכבישים באמצעות תכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים - סקירה משלימה

הביקוש הגבוה לרכב פרטי במדינת ישראל והפערים המשמעותיים בתשתית התחבורה הציבורית בארץ יוצרים גודש הולך וגובר בכבישים. הגודש בכבישי ישראל הינו בעיה המחמירה משנה לשנה ומהווה מעמסה על האזרחים ועל המשק הישראלי. צפיפות גבוהה של כלי רכב בכבישים פוגעת באיכות החיים של האזרחים, וכן בפריון ובצמיחה הכלכלית של המשק. בסקירה של איגוד יבואני הרכב בנושא גריטת כלי רכב ישנים, מזהמים ולא בטיחותיים, צוין כי אחד הפתרונות המשמעותיים בעינינו לבעיית הגודש בכבישים חייב להיות תחת תוכנית לאומית רב שנתית לגריעת כלי רכב מהכבישים, שכן העתיד טומן בחובו אתגרים טכנולוגיים במסגרתם, רכבים ישנים, מזהמים ולא בטיחותיים יהוו מפגע בטיחותי וסביבתי הולך וגובר על הכבישים. כעת הכנו סקירה נוספת (המשלימה לסקירה האמורה), אשר מטרתה לבדוק את השפעת הרכבים הישנים, המזהמים והלא בטיחותיים ומידת תרומתם גם לגודש בכבישים. רכבים בצידי הכבישים לרבות רכבים תקולים ואלה המעורבים בתאונה, יוצרים פקקי תנועה בצירי תנועה מרכזיים במדינה מעבר לעומס על הכבישים. ניתוח נתוני רכבים תקולים במאגר המידע של נתיבי איילון, מעלה כי כלי רכב ישנים נוטים להיתקע פי 2 מכלי רכבים חדישים. כאשר משקללים את הנסועה הממוצעת הנמוכה של כלי רכב ישנים, עולה כי לרכב ישן מעל גיל 9 סיכוי גבוה פי 5.82 להיתקע מליתר כלי הרכב ביחס לק"מ נסועה. תכנית הגריטה תוריד מהכביש כל שנה 60,000 כלי רכב מיושנים, בעלי סיכוי גבוה להיתקע על הכביש ותחליף אותם בכלי רכב חדשים שלהם סיכוי נמוך ביותר להיתקע. ככל שתוכנית זו תיושם, היא תוריד את מספר הרכבים התקולים למינימום, ונוכל למנוע כ-100 פקקים ביום, כלומר לחסוך 4-5 מיליארד ₪ בכל שנה. חסכון זה הינו בנוסף לחיסכון של עשרות מיליארדים נוספים שהתכנית תאפשר ואשר אותם כבר סקרנו בסקירה הקודמת. אנו תקווה כי סקירה משלימה זו בנושא גודש, יחד עם הסקירה בנושא גריעת כלי רכב לא בטיחותיים, ישנים ומזהמים והתחזית שפרסמנו בעבר בנושא שוק הרכב במדינת ישראל 2030 יתנו תמונה רחבה וכולל על מצב הנסועה בכבישי ישראל ויהוו רקע מקצועי מעמיק לקראת פתרונות אפשריים למצב זה.
קראו עוד
חוות דעת בנושא צרכי מקצועות הרכב בשנים הקרובות בישראל

חוות דעת בנושא צרכי מקצועות הרכב בשנים הקרובות בישראל

המחסור הזמני הקיים כיום בעובדים בענף הרכב, מחייב גיבוש מענה מספק בטווח הקצר והבינוני בכדי לתמוך בביקוש הקיים ובעלייה בביקוש לרכב ולנסועה. יודגש, כי מעבר לאתגרים ולמורכבות בגיוס עובדים לענף, הכשרת עובדים לטווח ארוך, בנוסף להיותה קשה ליישום, תציב אותנו בפני בעיה אתית גדולה מאוד, שכן הצורך בידיים עובדות בתחום הרכבים הקונבנציונליים ילך ויצטמצם עד למינימום, דבר אשר יותיר אנשים שהוכשרו בענף ללא יכולת להתפרנס בעתיד. יש צורך למצוא פתרון מיידי לשנים הקרובות למחסור הקיים ולביקוש העולה בעובדים.
קראו עוד
כלי רכב חשמליים בישראל ובעולם - נתונים ומדיניות - דוח מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת

כלי רכב חשמליים בישראל ובעולם - נתונים ומדיניות - דוח מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת

המסמך הנוכחי סוקר את ההיבטים הבאים הקשורים ברכבים חשמליים: רגולציה, כלי מדיניות לעידוד המעבר לרכבים אלו, נתונים עולמיים ומקומיים על רכישות של כלי רכב חשמליים, ופריסת תשתיות החשמל ועמדות הטעינה- בארץ ובעולם.
קראו עוד
תוכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים 2021

תוכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים 2021

נייר זה יציע תכנית גריעה חכמה וחדשנית המאפשרת לראשונה להתמודד עם סוגיית כלי הרכב המיושנים על הכביש, אשר מבוססת על העקרונות הבאים: 1. תימרוץ גריעת כלי רכב בטווח גילאים אפקטיבי )14-9 ,)אשר תוביל לרענון משמעותי של צי הרכב הישראלי. 2. תכנית המגדילה את הכנסות המדינה, ולא מצריכה תוספת תקציב בצד ההוצאה. 3. תכנית מתמשכת עם קריטריונים ברורים, המאפשרת לבעלי רכבים לקבל החלטה מושכלת לגבי מועד הגריעה הרצוי להם.
קראו עוד
סקירה כלכלית שוק הרכב ותחזית לשנת 2030

סקירה כלכלית שוק הרכב ותחזית לשנת 2030

סקירה זו נותנת הצצה אל העתיד התחבורתי של ישראל – צפוף יותר, טכנולוגי יותר ומגוון יותר. מהרבה בחינות, הזרעים של 2030 נטמנים כבר היום וככל שנקדים להתכונן נוכל להיות ערוכים יותר, מופתעים פחות, להיות יותר מובילים ופחות מובלים, ולקצור את הפירות ב- 2030.
קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות