logo

מחקרי עומק

חוות דעת בנושא צרכי מקצועות הרכב בשנים הקרובות בישראל

חוות דעת בנושא צרכי מקצועות הרכב בשנים הקרובות בישראל

המחסור הזמני הקיים כיום בעובדים בענף הרכב, מחייב גיבוש מענה מספק בטווח הקצר והבינוני בכדי לתמוך בביקוש הקיים ובעלייה בביקוש לרכב ולנסועה. יודגש, כי מעבר לאתגרים ולמורכבות בגיוס עובדים לענף, הכשרת עובדים לטווח ארוך, בנוסף להיותה קשה ליישום, תציב אותנו בפני בעיה אתית גדולה מאוד, שכן הצורך בידיים עובדות בתחום הרכבים הקונבנציונליים ילך ויצטמצם עד למינימום, דבר אשר יותיר אנשים שהוכשרו בענף ללא יכולת להתפרנס בעתיד. יש צורך למצוא פתרון מיידי לשנים הקרובות למחסור הקיים ולביקוש העולה בעובדים.
קראו עוד
כלי רכב חשמליים בישראל ובעולם - נתונים ומדיניות - דוח מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת

כלי רכב חשמליים בישראל ובעולם - נתונים ומדיניות - דוח מטעם מרכז המחקר והמידע של הכנסת

המסמך הנוכחי סוקר את ההיבטים הבאים הקשורים ברכבים חשמליים: רגולציה, כלי מדיניות לעידוד המעבר לרכבים אלו, נתונים עולמיים ומקומיים על רכישות של כלי רכב חשמליים, ופריסת תשתיות החשמל ועמדות הטעינה- בארץ ובעולם.
קראו עוד
תוכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים 2021

תוכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים 2021

נייר זה יציע תכנית גריעה חכמה וחדשנית המאפשרת לראשונה להתמודד עם סוגיית כלי הרכב המיושנים על הכביש, אשר מבוססת על העקרונות הבאים: 1. תימרוץ גריעת כלי רכב בטווח גילאים אפקטיבי )14-9 ,)אשר תוביל לרענון משמעותי של צי הרכב הישראלי. 2. תכנית המגדילה את הכנסות המדינה, ולא מצריכה תוספת תקציב בצד ההוצאה. 3. תכנית מתמשכת עם קריטריונים ברורים, המאפשרת לבעלי רכבים לקבל החלטה מושכלת לגבי מועד הגריעה הרצוי להם.
קראו עוד
סקירה כלכלית שוק הרכב ותחזית לשנת 2030

סקירה כלכלית שוק הרכב ותחזית לשנת 2030

סקירה זו נותנת הצצה אל העתיד התחבורתי של ישראל – צפוף יותר, טכנולוגי יותר ומגוון יותר. מהרבה בחינות, הזרעים של 2030 נטמנים כבר היום וככל שנקדים להתכונן נוכל להיות ערוכים יותר, מופתעים פחות, להיות יותר מובילים ופחות מובלים, ולקצור את הפירות ב- 2030.
קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות