logo

הקוד האתי

הקוד האתי של האיגוד נוסח במטרה לשמש בסיס התנהגותי לכלל חברי האיגוד ומייצג את רצונם המשותף של כל חברי איגוד יבואני הרכב בישראל, להנהגת תרבות המבוססת על יושרה והוגנות, כבוד, נימוס  ודרך ארץ.

 

לצפייה בקוד האתי 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות