logo

תכנית לעמידה ביעדים להפחתת פליטות במשק האנרגיה בשנת 2050

משרד האנרגיה פירסם ביום 18.4 תכנית לעמידה ביעדים להפחתת פליטות במשק האנרגיה בשנת 2050, זאת כחלק ממאמצי ישראל ומדינות נוספות ברחבי העולם להתמודדות עם משבר האקלים.
משרד האנרגיה 18-04-2021
pdf icon
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות