logo

תוכנית רב שנתית לגריעת רכבים מזהמים ולא בטיחותיים 2021

תכנית גריעה חכמה וחדשנית המאפשרת לראשונה להתמודד עם סוגיית כלי הרכב המיושנים על הכביש. אנו תקווה כי מסמך זה יניע את מקבלי ההחלטות בפרט במשרד התחבורה, האוצר והמשרד להגנת הסביבה לפעולה, על מנת לאפשר הכנה נכונה של מערך הרכב לקראת העשור הקרוב.
איגוד יבואני הרכב 01-07-2021

תכנית גריעה חכמה וחדשנית המאפשרת לראשונה להתמודד עם סוגיית כלי הרכב המיושנים על הכביש, אשר מבוססת על העקרונות הבאים:
1. תימרוץ גריעת כלי רכב בטווח גילאים אפקטיבי (9-14), אשר תוביל לרענון משמעותי של צי הרכב הישראלי.
2. תכנית המגדילה את הכנסות המדינה, ולא מצריכה תוספת תקציב בצד ההוצאה.
3. תכנית מתמשכת עם קריטריונים ברורים, המאפשרת לבעלי רכבים לקבל החלטה מושכלת לגבי מועד הגריעה הרצוי להם.

pdf icon
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות