logo

סקירה כלכלית שוק הרכב ותחזית לשנת 2030

סקירה זו נותנת הצצה אל העתיד התחבורתי של ישראל – צפוף יותר, טכנולוגי יותר ומגוון יותר. מהרבה בחינות, הזרעים של 2030 נטמנים כבר היום וככל שנקדים להתכונן נוכל להיות ערוכים יותר, מופתעים פחות, להיות יותר מובילים ופחות מובלים, ולקצור את הפירות ב- 2030.
איגוד יבואני הרכב 01-01-2021
pdf icon
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות