logo

ניידות ב"נורמאלי החדש"

מביאים לעיונכם את עיקרי הדברים מתוך המצגת של McKinsey Center for Future Mobility, בנושא "ניידות בנורמאלי החדש".
McKinsey Center for Future Mobility 15-12-2020
השפעה ישירה של משבר הקורונה על ענף הרכב:

מתוך הנתונים עולה כי למשבר הקורונה השפעה משמעותית על ענף הרכב אך השפעתו פחותה ממה שציפו עם פרוץ המשבר. 

 

שינויי מבנה לקראת ה"נורמאלי החדש" (ישנם שלושה שינויים עיקריים בענף הרכב):
 • הצרכן הפך ליותר "דיגיטלי"  ואינדיבידואלי:

 1. התנהגות צרכנית שונה בכל הקשור לסוג הניידות בתוך העיר (מעבר משימוש ברכב פרטי להתניידות באמצעות אופניים, הליכה או מיקרומוביליטי). בטווח הארוך, בהשוואה בין רכב פרטי לתחבורה ציבורית, נראה כי ימשיכו להעדיף שימוש ברכב פרטי.

 2. ערוץ המכירות המקוון הופך לחשוב יותר ויותר: מהנתונים עולה כי כבר כעת 67% מהצרכנים בגילאי 18-34 יעדיפו לבצע רכישה של הרכב הבא שלהם באופן מקוון. הצפי, לפי McKinsey, הינו כי עד שנת 2025 25% מהמכירות יבוצעו באופן מקוון.

 • מדיניות "אפס פליטות", הרגולטור הפך לזרז משמעותי בכל הקשור לאלקטרו-ניידות, זאת באמצעות קביעת מדיניות אשר מאיצה את הדרך ל"אפס פליטות":

 1. האיחוד האירופאי: ההצעה הינה להעלאת יעד רכבי "אפס פליטות" מ-40% ל-55% עד שנת 2030.

 2. ארה"ב:  איסור על מכירת רכבים חדשים עם מנועי בעירה במדינת קליפורניה עד שנת 2035.

 3. סין: מתכוונת להפוך לנטולת CO2  עד 2060.

 • מגמות ממשיכות להתפתח בכל הקשור לטכנולוגיות ACES (קישוריות, רכבים אוטונומיים, חשמליים ושיתופיים), ניתן לראות כי למשבר הקורונה ישנה השפעה ישירה על המגמות, הן בטווח הקצר והבינוני. בנוסף, מהמחקר, ניתן לראות שגם אם השפעת המשבר הינה שלילית בטווח הקצר, על חלק מהמגמות (רכבים אוטונומיים ושיתופיות), נראה כי בטווח הבינוני, השפעתו של המשבר יכולה להפוך לחיובית גם בתחומים אלה.

מהלכי מפתח עבור התעשייה:
 • הצרכן הפך ליותר "דיגיטלי"  ואינדיבידואלי, מה שמוביל לשינויים הן אצל היצרניות הוותיקות והן אצל השחקנים החדשים, אשר עוברים לשיווק ממוקד יותר בערוצי האונליין.

 • להישאר רווחיים במדיניות של "אפס פליטות":

 1.  ניתן לראות כי רכבים חשמליים הופכים לרווחיים בכל הסגמנטים (החל מרכבים קטנים ועד לרכבי יוקרה), זאת בשל הלחץ להורדת מחירים במסגרת הגברת התחרותיות והפחתת הסובסידיות ומנגד עקב הפחתת העלויות הצפויות בשל הירידה בעלויות סוללה והגדלת נפח המכירות. 

 2. מודלים עסקיים חדשים ישנו את תעשיית הרכבים החשמליים ויגיעו לממדים חדשים ברווחיות. להלן מספר דוגמאות ממותגים שונים:

         - חיי סוללה - מיקסום משך חיי הסוללה, לרבות באמצעות חיזוי ושימוש חוזר.

         - שירות טעינה חכמה - פיתוח רשת טכנולוגית, המאפשרת טעינה דו כיוונית.

         - רמת שירות - השקת מוקד תחזוקה ותיקון דיגיטלי, המאפשר שירות מרחוק 24/7.

         - התמקדות במכירות אונליין - הפחת עלויות מכירה באמצעות התמקדות בערוץ מכירות אונליין.

         - התמקדות באזורים המובילים בתחום ה"חישמול" - מיקוד תקציב השיווק בערי "חישמול" מובילות והתמקדות בפלח הרכב העירוני בלבד.

         - מסירה מהירה - התמקדות במספר מצומצם של גרסאות לצורך הפחת מורכבות והגברת מהירות המסירה ללקוחות.

 • שינויים בהרכב התעשייה: 

  מספר הולך וגדל של שותפויות, שחקני טק ומשקיעים אחרים מבצעים השקעות גדולות:

  93% מהמשקיעים מגיעים מיצרנים שכלל אינם שייכים לענף הרכב ו-2/3 מההשקעה מגיעה ממשקיעים פיננסיים.

pdf icon
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות