logo
מפגש אונליין בנושא: חובת גילוי נתוני זהום אויר, נתוני צריכת אנרגיה ומערכות בטיחות בפרסומות לרכב חדש
מפגש אונליין בנושא: חובת גילוי נתוני זהום אויר, נתוני צריכת אנרגיה ומערכות בטיחות בפרסומות לרכב חדש
פרטי האירוע
פרטים

24-01-2023

10:30-12:30

המפגש ייערך בזום

פרטי התקשרות

g_manager@car-importers.org.il

03-5622005

המציאות המשתנה של ההתקדמות הטכנולוגית וריבוי דגמים מעלה צורך בחידוד הנהלים והתקנות ובהבהרות ביחס אליהם.

ההתמקדות במפגש תהיה סביב:

1. תקנות המחייבות פרסום ציון ירוק וגילוי נתוני זיהום אויר בפרסומות לרכב חדש.
2. תקנות המחייבות גילוי נתוני צריכת אנרגיה בפרסומות לרכב חדש
3. תקנות המחייבות ציון מערכות בטיחות ברכבים.
 
 

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות