logo

מידע שימושי: חרבות ברזל

הארכת רשיונות מוסך עד ליום 31.3.2024

קראו עוד

הארכת תוקף הוראות רישום כלליות של שנת 2023 עד לתאריך 31/03/2024 - הוראת שעה

קראו עוד

הארכת תוקף היתרי יבוא ואישורי יבוא לשנת 2023 לבעל רישיון יבואן ישיר ועקיף

קראו עוד

הארכת תוקף רישיונות הסחר ורישיונות היצור של שנת 2023 עד לתאריך 31.3.2024

קראו עוד

חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (אישורים רגולטוריים, עיצומים כספיים ובדיקות מתקני גז), התשפ"ד 2023

קראו עוד

תקנות התעבורה (הוראת שעה), התשפ"ד- 2023 - הארכת מועד רישום רכב עקב מלחמת חרבות ברזל

קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות