logo

הודעות

הורדת מערכת דגמים לשם עדכון מערכות בטיחות על פי נוהל 1.1.24

27-12-2023
ביום א' ה-31.12.2023 בין השעות 13:00-17:00 לא תהיה גישה למערכת הדגמים של משרד התחבורה לצורך עדכון מערכות בטיחות לשנת 2024.

הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים (רישיונות יבוא ואישורי יבוא) לאור המצב

30-10-2023
עקב המצב הביטחוני המיוחד שהוכרז בעורף, החליטה הממשלה להאריך את תוקפם של אישורים רגולטורים .
קראו עוד

הגשת בקשות במערכת מסלול לשנה קלנדארית 2024

30-10-2023
1. לאור פרסום דרישות החובה לשנת 2024 אבקש להביא לידיעתכם כי ניתן להגיש במערכת מסלול בקשות יבוא לשנה קלנדרית 2024 החל מיום 1.11.2023. 2. על מנת לתקף את רישיון היבואן המסחרי לשנת 2024 יש לשלם באמצעות שירות התשלומים הממשלתי את האגרה הנוגעת ולהעביר לח"מ העתק מאישור התשלום. להלן קישור לשירות התשלומים הממשלתי – https://ecom.gov.il/counterspa/home/101/1/CommercialImport 3. בעלי רישיון יבואן מסחרי (למעט יבואני צמ"ה) אשר טרם הסדירו את המתחייב מסעיף 56(ב) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 בנוגע להון העצמי מתבקשים להסדיר הנושא מול ראש תחום כלכלה, אליאס עזאם - azzame@mot.gov.il

הוראת שעה לתקנה 282 לתקנות תעבורה

12-10-2023
לאור המצב, כל רכב שיובא לפי חוק רישוי שירותים והמועד האחרון לרישומו לראשונה חל בין יום 11 באוקטובר, 2023 ועד ליום 31 בדצמבר, המועד האחרון יוארך ב-90 יום.

הארכת תוקף רישיונות הסחר ורישיונות הייצור של שנת 2022 עד לתאריך 31.1.2023

05-12-2022
רישיונות הייצור לייצור רכב, מוצרי תעבורה וגרורים/נתמכים כמו גם רישיונות הסחר ורישיונות הייצור לשנת 2023 יופצו במהלך חודש דצמבר 2022. לאור זאת, תוקפם של הרישיונות האמורים של שנת 2022 הוארך עד לתאריך 31.1.2023 ע"י מר משה ימיני, ראש תחום יצור סחר ויבוא, לאור זאת תקופה זו תשמש כתקופת התארגנות לתשלום אגרת הרישיונות.

רשיונות יבוא 2022 - הארכת תוקף עד ליום 31.1.2023

05-12-2022
לנוכח הקבוע בסעיף 7(א) לחוק ובאישור חריג של מנהלת אגף בכיר רכב תתאפשר מתן ארכה פרטנית בת חודש ימים, קרי עד ליום 31.1.2023 ולא יותר, לרישיונות היבוא שבנדון ככל וזו נדרשת כל זאת בכפוף לתוקף התוצר. לנוכח האמור יש לפנות בבקשת הארכה בדוא"ל לגברת סיגל גרינבוים בציון מספרי בקשות יבוא לגביהן נדרשת ההארכה - grinboms@mot.gov.il.

עדכון נוסחת ציון ירוק לשנת 2023

21-09-2022
בעדכון הנוכחי, בנוסף לעדכון ה"רגיל", עודכן גם מקדם ההתאמה עבור כלי רכב plug-in hybrid מתקינה אמריקאית. המקדם התווסף לשני המקדמים המופעים בנספח ג' בנוהל חישוב הציון הירוק וערכו 0.8. אי לכך מקדמי ההתאמה יהיו: 1.481 עבור רכב המונע באמצעות מנוע בעירה פנימית בלבד; 1.374 עבור רכב בעל הנעה היברידית (מנוע בעירה פנימית משולב עם מנוע חשמלי שאינו נטען ממקור מתח חיצוני); 0.8 עבור רכב היברידי מסוג פלאג-אין (מנוע בעירה פנימית משולב עם מנוע חשמלי אשר נטען ממקור מתח חיצוני). מעבר לכך אין שינויים נוספים נוהל.
קראו עוד

מעבר לעבודה עם סמל יבואן בן 5 ספרות - השבתת המערכת

15-02-2022
משרד התחבורה מבצע מהלך של מעבר לעבודה עם סמל יבואן בן 5 ספרות (במקום 3 ספרות כפי שהיה עד כה). לצורך עדכון מערכות המחשוב, לתשומת ליבכם – מערכת המחשוב של משרד התחבורה תושבת ביום 21 בפברואר, 2022 החל משעה 18:30 ועד ליום 22 בפברואר, 2022 בשעה 07:00.

לאור פרסום דרישות החובה לשנת 2021, ניתן להגיש במערכת מסלול בקשות יבוא לשנה קלנדרית 2021

01-11-2020
לאור פרסום דרישות החובה לשנת 2021, ניתן להגיש במערכת מסלול בקשות יבוא לשנה קלנדרית 2021
קראו עוד

החל מיום 1.11.2020 בעת העברת הבעלות על רכב, יתבקשו המוכר והקונה לדווח על מחיר הרכב

01-11-2020
החל מיום 1.11.20 יתבקשו המוכר והקונה, במעמד העברת הבעלות בדואר או באינטרנט, לדווח על מחיר העיסקה ועל הנסועה (קילומטראז') העדכנית של הרכב. הדיווח בפועל של מחיר הרכב יהיה באמצעות מערכת העברת הבעלות. למסך העברת הבעלות, יתווספו שני שדות בהם ניתן יהיה לדווח על מחיר הרכב בעת המכירה וכן על הנסועה (קילומטרג'). הדיווח יעשה בהסכמתו המלאה של רוכש הרכב. המידע שיימסר יישאר אנונימי ולא יועבר לאף גורם חיצוני, וישמש אך ורק להקמת מחירון וללא זיהוי עם רכב או עיסקה ספציפית. לאחר תקופת הקמה של איסוף נתוני עסקאות, יושק המחירון השיתופי החדש ויהיה זמין לציבור ללא תשלום באתר משרד התחבורה. המחירון יציג מחיר ממוצע של כל העיסקאות שבוצעו במהלך החודש הקודם לגבי הדגם המבוקש. מטרת הקמת המאגר הינה לשקף את המידע העדכני אודות מחיר הרכב בשוק, על מנת שהמידע האמור יהווה מסד נתונים מעודכן לצורך בניית מחירוני רכב.

הארכת תקופת תוקף רישיון רכב

29-09-2020
רישיון רכב אשר תקופת תוקפו מסתיימת בין התאריכים 25.9.20 ועד ליום 15.11.20, תוקפו יוארך ב-60 ימים.

תקנות שעת חירום

25-09-2020
בהתאם לתיקונים לתקנות שעת חירום אשר נכנסו לתוקף ביום 25.9.20: מותר לפתוח את מרכזי השירות לקבלת קהל ומותר לעובדים להגיע למרכז השירות (יש להקפיד כי העובדים שיגיעו הם הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות). פתיחת אולמות תצוגה לקבלת קהל היא אסורה יחד עם זאת, אין מניעה לבצע שירותי משלוחים למקום מגורים לגבי אולמות תצוגה, עובדים יכולים להגיע לאולמות התצוגה ולמשרדים של היבואן אם הם עומדים באחד מהקריטריונים הבאים: "אם כניסת עובד נדרשת לשם תחזוקת המקום או לשם תיקון ליקוי הנדרשים בדחיפות לשם שמירה על שלמות מקום העבודה, שמירה על המקום, ביצוע משלוחים, תשלומי שכר או כל עובד אחר שהגעתו הכרחית להמשך הפעילות התפקודית של מקום העבודה, וכן הגעה למקום העבודה לשם לקיחת ציוד או ביצוע עבודות לצורך מתן שירות חיוני אצל לקוח, לרבות קיום היכולת של עובדים אחרים לעבוד מהבית."
קראו עוד

דחייה ביישום חובת צירוף מסמך COC מייצג לכל דגם במשלוח לתאריך 15.11.20

27-10-2020
יישום החובה לצרף מסמך COC לכל דגם רכב נידחה לתאריך 15.11.2020

מסמך COC אחד מייצג עבור כל דגם במשלוח החל מיום 1.10.2020

23-07-2020
בהתאם להנחיות מנהל המכס, לא יידרש לצרף COC לכל רכב ביבוא, אלא יידרש לצרף מסמך COC אחד מייצג עבור כל דגם במשלוח, החל מיום חמישי ה-1.10.2020.

משרד התחבורה אישר לאחרונה, שעל פי הניסוח הקיים היום בחקיקה, ניתן לספק עותק מקוון של ספר הרכב ותמצית הוראות שימוש

01-07-2020
משרד התחבורה אישר לאחרונה שעל פי הניסוח הקיים היום בחקיקה ניתן לספק עותק מקוון של ספר הרכב ותמצית הוראות שימוש. כלומר, אין חובה למסור ללקוחות עותק קשיח של המסמכים אלא ניתן למסור אותם באופן דיגיטלי. בתשובתה אף ציינה מנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה, כי מתקיים הליך לתיקון תקנה 10 לתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (ייבוא רכב ושיווקו, תיווך בייבוא אישי ואגרות), תשע"ז-2016 המסדירה תמצית הוראות שימוש, כך שאחרי המילים "בשפות עברית וערבית" יירשם "בעותק מודפס או באמצעי מקוון שיובא לידיעת רוכש הרכב ובלבד שיהיה נגיש לצפיה בכל עת".

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

05-05-2020
להלן חדשות ועדכונים ליום 5 במאי, 2020
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

30-04-2020
רגע לפני הסופ"ש, גם היום ידיעות ועדכונים בצל משבר הקורונה
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

27-04-2020
ראו להלן ריכוז מאמרים וידיעות מהארץ ומהעולם מהיום בנושא משבר הקורונה.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

01-04-2020
כמדי יום בעת האחרונה, להלן חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה שריכזנו עבורכם.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

31-03-2020
כמדי יום, להלן ידיעות וחדשות שאספנו בהקשר למשבר הנוכחי.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

30-03-2020
ראו להלן עדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

29-03-2020
כבכל יום, להלן חדשות ועדכונים בנושא משבר הקורונה שאספנו עבורכם.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

25-03-2020
כמדי יום, מצ"ב עדכונים מהארץ ומהעולם בצל המשבר.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

23-03-2020
כבכל יום בתקופה האחרונה, להלן עדכונים בצל משבר הקורונה.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

22-03-2020
במסגרת החדשות והעדכונים שאנו אוספים ומעבירים לכם מדי יום:
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

18-03-2020
האירועים האחרונים יוצרים מצבים חדשים ומשתנים ולא מעט אי ודאות. האיגוד עובד במתכונת מלאה ומזמין את החברים לפנות בכל שאלה/הבהרה שנדרשת בצוק העיתים.
קראו עוד

חדשות ועדכונים שוטפים בצל משבר הקורונה

17-03-2020
למגיפת הקורונה השפעה על הכלכלה הגלובאלית ועל שוק הרכב העולמי. לאור המצב, נרכז על בסיס יומי, חדשות ועדכונים שוטפים הקשורים לנושא וננגיש אותם עבורכם, בתקווה שמידע זה יעזור לכם בקבלת החלטות בפעילותכם השוטפת.
קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות