logo

מידע שימושי: צמיגים

הוראת נוהל 10/4 יבוא ושחרור צמיגים ואבובים לרכב

קראו עוד

הוראת נוהל 129 בדיקת צמיגים בעת מבחן הרישוי השנתי

קראו עוד

הוראת נוהל 2/16 - נוהל למתן רישיון יבואן ישיר ואפיון תהליך הטיפול בבקשות לרישיונות יבוא רכב

קראו עוד

הוראת נוהל 70 מידות צמיגים

קראו עוד

חוזר בנושא חובת הצגת מחיר לצרכן של צמיגים

קראו עוד

חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ו-2007

קראו עוד

מדיניות משרד התחבורה להרכבה/תיקון צמיגים ברכב

קראו עוד
לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות