logo

כנסים ואירועים

פתיחת מכסת העסקת עובדים פלשתינאים במקצועות הרכב - וובינר הסבר על התהליך המוסכם
פתיחת מכסת העסקת עובדים פלשתינאים במקצועות הרכב - וובינר הסבר על התהליך המוסכם

12-09-2023

13:00

המפגש ייערך בזום

כידוע, שוק הרכב חווה מחסור של עובדים (ביחוד מכונאים), הצפוי לגדול עד לכ-3500 עובדים בשנת 2025. איגוד יבואני הרכב פועל מזה תקופה ארוכה מול גורמי הממשל השונים בכדי למצוא פתרון למצב זה (מחסור זמני בכ"א, שהמעבר לרכבים חשמליים ואוטונומיים יצמצם בעתיד). הפתרון המיידי המסתמן הנו אישור למכסת יבוא עובדים זרים לענף הרכב לתקופה קצובה. לאחר דיונים רבים עם משרד הכלכלה, ניתנה ליבואני הרכב האפשרות להשתמש במכסת עובדים במסגרת נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף התעשייה והשירותים. לאור זאת, אנו מזמינים אתכם להשתתף בוובינר ייחודי ליבואני הרכב, החברים באיגוד, בו יוצג הנוהל ויינתן פירוט בדבר התהליך להגשת בקשות במסגרת הנוהל.

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות