logo

כנסים ואירועים

כנס מקצועי בנושא רישוי לחברי האיגוד
כנס מקצועי בנושא רישוי לחברי האיגוד

09-02-2023

08:30-15:00

סינמה סיטי ראשל"צ בכתובת שדרות משה דיין 3, ראשון לציון

כנס מקצועי בנושא רישוי בשיתוף משרד התחבורה המיועד לכל מי שיש לו נגיעה בעולם הרישוי אצל יבואני הרכב.

מפגש אונליין בנושא: חובת גילוי נתוני זהום אויר, נתוני צריכת אנרגיה ומערכות בטיחות בפרסומות לרכב חדש
מפגש אונליין בנושא: חובת גילוי נתוני זהום אויר, נתוני צריכת אנרגיה ומערכות בטיחות בפרסומות לרכב חדש

24-01-2023

10:30-12:30

המפגש ייערך בזום

המציאות המשתנה של ההתקדמות הטכנולוגית וריבוי דגמים מעלה צורך בחידוד הנהלים והתקנות ובהבהרות ביחס אליהם.

מפגש אונליין בנושא: עדכונים בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב
מפגש אונליין בנושא: עדכונים בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב

10-05-2023

10:00

המפגש ייערך בזום

המפגש יועבר על ידי עו"ד סיגלית בן ששון, יועמ"ש האיגוד מתוך מטרה לרענן את עיקרי החוק והתקנות הנלוות אליו הן מתוך ההבנה שהנושא מרכזי וחשוב בשגרת עבודת היבואנים ועקב תחלופת אנשים בתפקידים שונים, כמו גם הדינמיות של החוק ותקנותיו (תוספת ותיקונים), עולה הצורך מעת לעת לקיים מפגש עדכון, מענה לשאלות וכד'.

לאזור התוכן הראשי
פתיחת סרגל נגישות